Support from Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)

In 2020, the company benefited from the support under Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)


Beneficiary name: Elmak Sp. z o.o.
Project title: Dotacja na kapitał obrotowy dla Elmak Sp. z o.o., w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project objectives: Increasing the value of the working capital of Elmak Sp. z o.o.
Project value: 272 423,40 zł
Contribution of European Funds: 272 423,40 zł