Kliknij, aby rozwinąć menu

Badania w laboratorium EMC

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, obserwujemy bardzo duże  zainteresowanie naszych klientów badaniami w zakresie  zgodności z normami unijnymi nowych produktów wprowadzanych na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne, jak również modernizacją już istniejących wyrobów pod kątem ich bezpieczeństwa użytkowania.

Wynika to głównie z faktu, że urządzenia elektroniczne nie spełniające wymogów dyrektyw EMC, LVD, RED czy ROHS, a także nie posiadające oznaczeń CE, nie mogą być dystrybuowane w krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie brak ww. certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu może być powodem wydania przez organy nadzorujące rynek nakazu  ich wycofania z równoczesnym nałożeniem kar finansowych na instytucję wprowadzające je do obrotu.

Normy i dyrektywy

W odpowiedzi na powyższe wymogi i postulaty klientów, nasze procedury przewidują testy EMC zleconego nam projektu urządzenia elektronicznego. Na etapie opracowania koncepcji produktu podpowiadamy naszym klientom jakie normy ogólne i przedmiotowe musi spełnić ich urządzanie przed wystawieniem deklaracji zgodności. Takie podejście do realizacji koncepcji urządzenia pozwala wyeliminować ewentualne wady na wstępnym etapie jego powstawania. W konsekwencji szybsze oraz tańsze staje się uzyskanie certyfikatów dopuszczających projektowane produkty do sprzedaży.

W zakresie stosowania i interpretacji norm unijnych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej współpracujemy z wieloma jednostkami badawczymi i certyfikującymi w kraju i zagranicą, m.in. z profesjonalnym Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej funkcjonującym w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Laboratorium EMC Politechnika Rzeszowska
Politechnika Rzeszowska Laboratorium EMC

Rodzaje badań

W zakresie wymagań określonych w Dyrektywie EMC 2014/30/UE posiadamy możliwość przeprowadzenia w laboratorium PRz następujących rodzajów testów:

– Pomiar emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w zakresie częst. od 9 kHz do 30 MHz
– Pomiar emisji zaburzeń elektromagnetycznych promienowanych  w zakresie częst. od 30 MHz do 6GHz
– Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (EN 61000-4-2)
– Badania odporności na pola elektromagnetyczne (EN 61000-4-3)
– Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (EN 61000-4-4)
– Badanie odporności na udary (EN 61000-4-5)
– Badanie odporności na zaburzenia wstrzykiwane o częst. radiowych (EN 61000-4-6)
– Badanie odporności na zapady, zaniki i zmiany napięcia w obwodach zasilania (EN 61000-4-11)
– Pomiary poboru mocy, trybu stand-by, efektywności energetycznej

VDE

Projektowane przez nas urządzenia, jeśli jest to wymagane, spełniają również wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej oraz dostosowane są do standardów bezpieczeństwa wymaganych przez niemiecką organizację techniczną VDE. Ekspertyzy urządzeń pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i uzyskanie certyfikatu VDE jest warunkiem koniecznym do sprzedaży wielu produktów elektrycznych i elektronicznych na terenie Niemiec oraz państw Europy Zachodniej.

Nasi pracownicy odpowiedzialni za badania i rozwój cyklicznie uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach specjalistycznych dających im możliwość  uzyskania najnowszych informacji, na bieżąco śledzić zmiany w przepisach i normach ze szczególnym uwzględnieniem procedur znakowania CE.

Politechnika Rzeszowska Laboratorium EMC