Kliknij, aby rozwinąć menu

Standardy pracy

Polityka jakości

Polityka jakości ELMAK Sp. z o.o. wynika ze strategii firmy, która zmierza do tego, aby znak firmowy Elmak kojarzył się nam i naszym klientom z zaufaniem, profesjonalizmem w planowaniu i realizacji produkcji i usług oraz fachową obsługą klienta na każdym etapie naszej działalności.

Laboratorium EMC

Poufność informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby dane biznesowe naszych klientów były należycie chronione na każdym etapie współpracy. Bezpieczeństwo danych klientów potwierdzamy zawierając odpowiednie umowy o zachowaniu poufności (NDA).

Ochroną obejmujemy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne informacje niejawne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Gromadzone dane wykorzystujemy jedynie w celach ściśle związanych z przedmiotem współdziałania stron.

Audyty

Wszystkich klientów, z którymi rozpoczynamy współpracę zapraszamy do przeprowadzenia audytu naszej firmy, podczas którego będą mogli w praktyce zapoznać się ze stosowanymi przez nas standardami i procedurami. Audyt jest również świetną okazją do precyzyjnego określenia wzajemnych oczekiwań i możliwości, co pozwala na płynniejsze nawiązanie współpracy i usprawnienie wielu procesów.

Na życzenie klienta chętnie odwiedzamy również jego zakład produkcyjny, aby lepiej poznać i zrozumieć jego sposób pracy. Zwykle podczas takich wizyt udaje się wypracować wiele rowiązań pozwalających wyeliminować zbędne operacje, a w konsekwencji obniżyć koszty produkcji i zoptymalizujących współpracę.

System rejestracji Elmak
Skanowanie gotowych wyrobów do systemu rejestracji danych
Rejestracja komponentów przed produkcją

System rejestracji danych

W firmie Elmak cały proces produkcji wyrobów elektronicznych jest rejestrowany w systemie komputerowym.

Rejestracja informacji odbywa się na następujących etapach:

 • przyjęcie do magazynu komponentów produkcyjnych – każde najmniejsze opakowanie otrzymuje unikalny identyfikator; znakowanie pojedynczych komponentów jest niemożliwe ze względu na ich rozmiary
 • kolejne fazy produkcji – każdy wyrób otrzymuje etykietę z indywidualnym kodem kreskowym, pod którym gromadzone są wszystkie informacje (identyfikatory poszczególnych komponentów wykorzystywanych do produkcji
  danego wyrobu, identyfikatory pracowników uczestniczących w poszczególnych fazach produkcji)
 • testowanie – każdy wyrób przed spakowaniem poddawany jest pełnym testom funkcjonalnym, których wyniki są rejestrowane
 • pakowanie – identyfikator pracownika, data i godzina pakowania, numer kartonu
 • wysyłka – numer listu przewozowego, data wysyłki
 • fakturowanie – numer faktury

Wszystkie informacje gromadzone są w systemie komputerowym i w dowolnym momencie można je łatwo wyszukać. Informacje ważne z punktu widzenia klienta są mu udostępniane za pomocą przeglądarki internetowej, z dostępem 24/7.

Podstawowe korzyści wynikające z prowadzonego systemu rejestracji:

 • pełna identyfikowalność każdej sztuki wyrobu,
 • wyeliminowanie wielu możliwych pomyłek podczas poszczególnych procesów produkcyjnych i logistycznych,
 • możliwość szybkiego sprawdzenia przez klienta danych o wysyłkach, fakturach, rodzajach i ilościach wyrobów,
 • możliwość łatwego wyszukiwania, filtrowania i sortowania danych,
 • w razie wystąpienia niezgodności możliwość ustalenia jakiej partii wyrobów ona dotyczy,
 • możliwość wykorzystania przez klienta numerów seryjnych wyrobów (półproduktów) dostarczanych przez Elmak, we własnym systemie informatycznym,
 • możliwość wykorzystania systemu Elmaka do powiązania informacji o numerze seryjnym półproduktu i numerze seryjnym / numerze partii własnego produktu końcowego