Kliknij, aby rozwinąć menu

Testy uruchomieniowe

Po zakończeniu produkcji każda sztuka wyrobu poddawana jest testom sprawdzającym poprawność wykonania. Proces ten odbywa się przy użyciu dedykowanych do danego rodzaju wyrobu testerów automatycznych, tworzonych przez nasz dział konstrukcyjny.

Proces testowania funkcjonalnego

Płytki elektroniczne zamykane są w specjalnych uchwytach, gdzie poddawane są szeregowi testów sprawdzających m.in. prawidłowość działania poszczególnych funkcji wyrobu, pobór prądu, moc nadawania sygnału dla układów radiowych itp. Jeśli dana płytka nie przejdzie choćby jednego z testów, wówczas na testerze zapala się czerwona kontrolka, na monitorze wyświetla się odpowiedni komunikat, a jednocześnie w systemie komputerowym zapisywany jest negatywny wynik testu, blokujący możliwość przepuszczenia danej sztuki wyrobu do etapu pakowania i wysyłki do klienta.

Dzięki pełnej automatyzacji procesu testowania wyeliminowana została możliwość wystąpienia pomyłki, wykonania niepełnego testu, czy przeoczenia przez operatora ewentualnego błędu. Testery umożliwiają również znaczne przyspieszenie procesu produkcji, a co za tym idzie, obniżenie kosztu produktu końcowego.

Testowanie oświetlenia LED

W związku z szerokim zakresem produkcji źródeł światła opartych o technologię LED nasz dział wsparcia produkcji zaprojektował i wykonał zaawansowany tester służący do weryfikacji poprawnego działania tego rodzaju produktów.

Za pomocą ruchomego systemu wizyjnego jesteśmy w stanie w ciągu kilku sekund skontrolować świecenie nawet kilku tysięcy diod LED, a dedykowane fixtury nie tylko zasilają, ale również dokonują pomiarów elektrycznych rejestrowanych w systemie produkcyjnym. Ustalone zakresy mierzonych parametrów nie pozwalają na dopuszczenie wadliwych sztuk do sprzedaży.